Vedlikeholdskurs Sørvær/Vokkøy/Helligvær

Publisert av Per Kristian Lund den 19.04.17. Oppdatert 11.04.18.

Kurs i vårpuss/vedlikehold av fembøringen Nordlændingen. Slippsetting, rigg og skrog.

Mål:

·         Lære hvilket årlig vedlikehold en slik båt fordrer

·         Lære klargjøring før slippsetting. Sikker legging av mast og rigg.

·         Lære praktisk slippsetting og opplagring

·         Lære praktisk rengjøring av utvendig skrog

·         Lære vedlikehold av utvendig skrog.

·         Lære vedlikehold av rigg, utskiftinger, lapsalving og skipmaning

·         Lære sjøsetting, reising av rigg og rigging av seilene

·         Lære enkelt vedlikehold av motor

Kursdatoar: Oppstart 16. mai, varighet ca ei helg

Kurslærar: Per K. Lund

Kursstad: Helligvær 

Pris: Medlem kr 0,- Ikkje medlem kr 0,-

Påmelding innan 10. mai.

Påmelding og spørsmål: Per K. Lund (pkl1000@online.no eller 90040945)