Årsmøtereferat

Årsmøtereferat

Publisert av Per Kristian Lund den 14.01.19.

Årsmøte referat 2019

for Nordlændingens Venner

 

Søndag 13. Januar 2019 kl 1800 på Molokroken.

 

 

Saksliste:

 

 1. Årsmelding
  Årsmeldingen ble lest opp på møtet.
 2. Regnskap
  Regnskapet som er ført i Styreweb ble lagt fram på møtet. Beholdning i bank er 5804,41 og gjeld er kr 1500.
 3. Innkomne forslag
  Der var ikke kommet inn førslag før møtet-
 4. Fastsette kontingent
  Kontingenten ble vedtatt til kr 100 pr år som før.
 5. Vedta budsjett
  Der ble ikke laget budsjett. Vedtaket ble akkumulering av midler til vi kan kjøpe AIS til Nordlændingen.
 6. Valg
  Sittende det styre ble gjenvalgt. I tillegg ble Finn Arne Almås valgt som nytt styremedlem.