Nettverk Bodøsjøen/Storbåtnaust

Nettverk Bodøsjøen/Storbåtnaust

Publisert av Per Kristian Lund den 11.04.18. Oppdatert 15.04.20.
Nettverk Bodøsjøen er en samarbeidsgruppe bestående av Nordlandsmuseet og en rekke lag og foreninger som skal skape liv og røre i museumsområdet. Nettverkets første store prosjekt er å bygge et storbåtnaust som skal brukes til vinterlagring for Nordlændingen og som fleraktivitetslokale når Nordlændingen er på sjøen.
Rivningsmaterialen fra jektehuset er øremerket naustprosjektet.

– Hit skal barn og voksne kunne komme og ta del i levende kystkultur, sier Lisbeth Meyer ved Nordlandsmuseet, som ønsker å bygge storbåtnaust.

DEL

Museet er del av Nettverk Bodøsjøen som ble etablert i fjor. Nå har nettverket planer om å bygge et storbåtnaust ved siden av båtbyggernaustet, ikke langt fra det nasjonale Jektefartsmuseet som skal stå ferdig neste sommer.

– Vi er avhengige av å få dispensasjon for å få bygge her, men signalene vi har fått så langt er positive, sier Meyer. Hun er programansvarlig for Jektefartsmuseet.

Nettverk Bodøsjøen består av museet og lag og foreninger som alle er opptatt av å formidle kulturarven. Disse er Kystlaget Salta, Bodø Husflidslag, Bodin vikinglag, 4H, Landsbrukspensjonistene og Nyholms Skandse. 

Nordlændingen og Hæringen

Gjennom nettverket har Nordlandsmuseet knyttet til seg seilende båter som fembøringen Nordlændingen og Hæringen.

– Og disse ønsker vi skal være en del av den levende kystkulturen i Bodøsjøen, sier Meyer.

Hæringen skal få plass i båtbyggernaustet som står der i dag, når den altså ikke er ute og seiler.

Og sørvest for dette ønsker de altså å få på plass et storbåtnaust som kan huse Nordlændingen vinterstid. De siste årene har den fristet tilværelsen ved Moloen eller i Saltdal vinterstid. Men kystfolket ønsker at den skal få plass i et naust der de kan drive med vedlikehold, og der folk kan komme og se og lære. Og kanskje til og med bidra med litt båtpuss.

Kulturarv

– Det er viktig å videreformidle denne kulturarven, som er i ferd med å gå i glemmeboka. Her skal organisasjonene kunne ha sine møter og kurs og drive med aktivitet uka gjennom slik at barn og voksne kan komme innom og se hvordan håndverket utføres, og altså gjerne delta selv, sier Lisbeth Meyer.

Ole Selvær i Kystlaget Salta har tegnet storbåtnaustet som er 180 kvadratmeter stort og fem meter høyt. Han forteller at de skal gjenbruke materialer fra det gamle jektehuset. Håpet er at storbåtnaustet er på plass i løpet av neste år.

Steinvorr

I tilknytning til naustet ønsker de å bygge et gangspill og en steinvorr – en forhøyning med steingjerde der båten kan ligge stødig i fjæra for vedlikehold, lasting og lossing. De skal ta tak i gamle tradisjoner som «ut- og oppsettardag» for å skape liv og røre når båtene skal ut på hav eller tas opp.

Det vil være Nordlandsmuseet som står ansvarlig for storbåtnaustet, men med langsiktige bruksavtaler med lagene i nettverket.

Dugnad

Finansieringen av stornaustet er ikke på plass. Prisen er anslått til 1,5 millioner kroner, der nettverket går inn med rundt 2000 dugnadstimer til en verdi av ca. 800 000 kroner. Nettverket er i gang med å søke om midler fra forskjellige hold og håper at noen har lyst til å sponse et storbåtnaust i Bodøsjøen.

– Dette er et mye besøkt område, og enda mer blir det når Jektefartsmuseet står ferdig med kafétilbud, sier Lisbeth Meyer.

4H er med i nettverket, og leder Ingeborg Tangeraas sier at de ønsker å danne en klubb i Bodøsjøen.

– Vi ønsker å formidle kunnskap fra alle primærnæringene. Og hele dette området blir fantastisk for det vi driver med – å lære ved å gjøre, sier hun.