Nordlendingens venner er en forening som skal ta vare på fembøringen Nordlændingen.

Foreningen skal ta vare på vår immaterielle og materielle kulturarv gjennom formidling av kunnskap om seiling med råseil, vedlikehold og stell av rigg og tauverk, samt vedlikehold av en klinkbygd tradisjonsbåt.

Dette vil bli gjennomført blant annet gjennom å arrangerer kurs og å delta på stevner og  arrangementer.

 Alle kan bli medlem av foreningen. Medlems avgiften er kroner 100 per år for personlige medlemmer og kroner 500 for firma medlemskap. Medlemskapet medfører ellers ingen forpliktelser, men gir rett til å delta på kurs, seilaser, vedlikehold og turer så langt plassen tillater.

 Alle medlemmer vil alltid være velkommen om bord til en båt prat og en kopp kaffe når det passer.

 Vi ønsker oss mange aktive så vel som passive medlemmer som ser verdien av å ta vare på fembøringen Nordlændingen i Bodø.