Historikk

Nordlændingen ble bygget av brødrene Alsli i Alslia i Bindalen. Båten ble sjøsatt 1. mai 1997. Initiativtakere til prosjektet var Eirik Stokkvold og Per Steinbakk.

Eiere

De første årene hadde båten 3 eiere i Brønnøysund og 2 eiere i Bodø.

I 2003 kjøpte de 2 eierne i Bodø ut eierne i Brønnøysund og båten ble hjemmehørende i Bodø.

I dag eies båten av Båtsameiet Nordlendingen som er registrert i Brønnøysund. Sameiet har 8 like andeler der Kystlaget har 3 andeler mens Per K. Lund, Marit Lund, Richard Hansen, Odd Einar Harberg og Stein Pedersen har en andel hver.

Langturer


2000 Bodø - Marseille. Turen gikk langs norskekysten, over Skagerak til Travemünde og på kanaler og elver gjennom Europa til Middelhavet

2001 Marseille - Istanbul. Langs norsiden av Middlehavet, gjennom Dardanellene og over Marmarahavet.

2002 Istanbul - Bodø. Gjennom Bosporus, over Svartehavet, opp Donau, ned Rhinen, gjennom Kilelerkanalen, svenske og norskekysten hjem til Bodø.

2008 Bodø - Brest - Bodø. Nordsjøen, Shetland, Orknøyene, Caledonienkanalen, Dublin, Brest og langs kysten hjemover.

2014/15 Bodø - Oslo - Åland - Bodø. Overvintret på Sliskeslippen på Nærsnes. Gøta Kanal begge veier.

Landsstevner

Båten har ellers deltatt på Vestfjordseilaser og Landsstevner langs hele kysten fra Gratangen til Oslo.